Więcej informacji

Czym jest ACTA?
* http://pl.wikipedia.org/wiki/ACTA
* http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement

Treść Deklaracji WD12

Treść Deklaracji 12/2010

Parlament Europejski (…)
1. uważa, że proponowana umowa nie powinna pośrednio nakładać obowiązku ujednolicenia unijnego prawa autorskiego, prawa patentowego ani prawa znaków towarowych; należy przestrzegać zasady pomocniczości;
2. oświadcza, że Komisja powinna niezwłocznie upublicznić wszystkie dokumenty odnoszące się do prowadzonych negocjacji;
3. jest zdania, że proponowana umowa nie powinna nakładać ograniczeń na rzetelny proces sądowy ani osłabiać praw podstawowych takich jak wolność słowa i prawo do prywatności;
4. podkreśla, że w przypadku istnienia środków cywilnych oceny zagrożeń gospodarczych i zagrożeń dla innowacyjności należy dokonywać przed wprowadzeniem sankcji karnych;
5. uważa, że usługodawcy internetowi nie powinni ponosić odpowiedzialności za dane przekazywane lub przechowywane w ramach świadczonych przez nich usług w stopniu, w jakim oznaczałoby to uprzednie kontrolowanie lub filtrowanie danych;
6. zauważa, że wszelkie środki zmierzające do zwiększenia uprawnień w zakresie kontroli granicznej i konfiskaty towarów nie powinny ograniczać powszechnego dostępu do legalnych, niedrogich i bezpiecznych leków (…).

Na temat ACTA wypowiedziały się niniejsze organizacje:
* [Free Software Foundation]
* [Fundacja Panoptykon]
* [La Quadrature]

Podobne zagraniczne inicjatywy:
* http://www.stopacta.info/
* http://www.stopp-acta.info/english/home/home.html
* http://stopacta.org/
* http://www.stop-acta.com/

Reakcje Europarlamentarzystów na nasz apel

Reakcje Europarlamentarzystów na wcześniejszy apel organizacji pozarządowych o podpisanie Deklaracji WD12, były w zasadzie żadne. Pod Deklaracją o braku przejrzystego procesu negocjowania i potencjalnie budzącej zastrzeżenia treści umowy ACTA widnieją wciąż podpisy tych samych sześciu posłów, którzy poparli ją przed rozpoczęciem naszych działań.

W tym kontekście na szczególne docenienie zasługuje zaangażowanie poseł Lidii Geringer De Oedenberg - członkini Komisji Prawnej, pełniącej także funkcję Kwestora Parlamentu Europejskiego - która w reakcji na naszą petycję wezwała polskich posłów do niezwłocznego podpisania Deklaracji WD12.

Pani Poseł w swoim wezwaniu napisała m.in.:

"Przypominam, że 10 marca br. ogromną większością głosów przyjęliśmy rezolucję, w której domagamy się większej przejrzystości i informacji z przebiegu negocjacji związanych z ACTA. Umowa ACTA wykracza ponad przyjętą w prawie unijnym zasadę proporcjonalności, która mówi, że działania Unii muszą być współmierne do zamierzonych celów. Można się obawiać, że negocjujące państwa (oprócz Unii Europejskiej są to m.in.: USA, Kanada, Australia i Japonia) chcą upiec dwie pieczenie na jednym ogniu: z jednej strony zwalczać podróbki, a z drugiej uzyskać większą kontrolę nad tym, co się dzieje w Internecie. Właśnie ta część umowy ACTA budzi najwięcej kontrowersji. (…) Dziękuję w imieniu własnym i Internautów, którzy po raz kolejny pokazali na forum UE, że potrafią walczyć o wolność w Internecie."

Dziękujemy Pani Poseł!

Polscy Europarlamentarzyści, którzy nie podpisali WD12

Poniżej adresy e-mail polskich Europarlamentarzystów, którzy jeszcze Deklaracji WD12 nie podpisali. Zapraszamy do mailowania!
* ue.aporue.lraporue|naleib.mada#ue.aporue.lraporue|naleib.mada
* ue.aporue.lraporue|kezub.yzrej#ue.aporue.lraporue|kezub.yzrej
* ue.aporue.lraporue|kyzcraborg.fezojkeram#ue.aporue.lraporue|kyzcraborg.fezojkeram
* ue.aporue.lraporue|akceiwolzaj.atunad#ue.aporue.lraporue|akceiwolzaj.atunad
* ue.aporue.lraporue|renbeuh.atunad#ue.aporue.lraporue|renbeuh.atunad
* ue.aporue.lraporue|iksnimak.zsamotlahcim#ue.aporue.lraporue|iksnimak.zsamotlahcim
* ue.aporue.lraporue|ikswonilak.wasoraj#ue.aporue.lraporue|ikswonilak.wasoraj
* ue.aporue.lraporue|oktugel.inotnadrazsyr#ue.aporue.lraporue|oktugel.inotnadrazsyr
* ue.aporue.lraporue|iksruk.dreiglokecaj#ue.aporue.lraporue|iksruk.dreiglokecaj
* ue.aporue.lraporue|kazcinjelo.lahcimhceicjow#ue.aporue.lraporue|kazcinjelo.lahcimhceicjow
* ue.aporue.lraporue|sartin.rimowals#ue.aporue.lraporue|sartin.rimowals
* ue.aporue.lraporue|ikslagim.kyrnehkeram#ue.aporue.lraporue|ikslagim.kyrnehkeram
* ue.aporue.lraporue|kesil.fotzsyzrk#ue.aporue.lraporue|kesil.fotzsyzrk
* ue.aporue.lraporue|zciweisatorp.kecaj#ue.aporue.lraporue|zciweisatorp.kecaj
* ue.aporue.lraporue|aberop.zsamot#ue.aporue.lraporue|aberop.zsamot
* ue.aporue.lraporue|ikswortoip.walsorim#ue.aporue.lraporue|ikswortoip.walsorim
* ue.aporue.lraporue|ceiwis.keram#ue.aporue.lraporue|ceiwis.keram
* ue.aporue.lraporue|ikslow-zsuyras.kecaj#ue.aporue.lraporue|ikslow-zsuyras.kecaj
* ue.aporue.lraporue|aselaw.kezselwalsoraj#ue.aporue.lraporue|aselaw.kezselwalsoraj
* rue.aporue.lraporue|ikswoksazrt.lafar#rue.aporue.lraporue|ikswoksazrt.lafar
* ue.aporue.lraporue|iksnamyzs.darnok#ue.aporue.lraporue|iksnamyzs.darnok
* ue.aporue.lraporue|aksweldyzrks.annaoj#ue.aporue.lraporue|aksweldyzrks.annaoj
* ue.aporue.lraporue|akfeiwz.zsuedat#ue.aporue.lraporue|akfeiwz.zsuedat
* ue.aporue.lraporue|ikswelaz.yrewasklevap#ue.aporue.lraporue|ikswelaz.yrewasklevap
* ue.aporue.lraporue|ikswohceicjow.zsunaj#ue.aporue.lraporue|ikswohceicjow.zsunaj
* ue.aporue.lraporue|adasaz.rutra#ue.aporue.lraporue|adasaz.rutra

Polscy Europarlamentarzyści, którzy podpisali WD12 po akcji polskich Internautów

Dziękujemy!
* ue.aporue.lraporue|nyzsynes.annaoj#ue.aporue.lraporue|nyzsynes.annaoj
* ue.aporue.lraporue|ekmez.walsydalwzsunaj#ue.aporue.lraporue|ekmez.walsydalwzsunaj
* ue.aporue.lraporue|zciwosolw.walsydalwkecaj#ue.aporue.lraporue|zciwosolw.walsydalwkecaj
* ue.aporue.lraporue|akswejicakul.anyzratakateibzle#ue.aporue.lraporue|akswejicakul.anyzratakateibzle
* ue.aporue.lraporue|nuht.azor#ue.aporue.lraporue|nuht.azor
* ue.aporue.lraporue|kinos.walsugob#ue.aporue.lraporue|kinos.walsugob
* ue.aporue.lraporue|iksreikeis.walsezc#ue.aporue.lraporue|iksreikeis.walsezc
* ue.aporue.lraporue|thcyrblo.naj#ue.aporue.lraporue|thcyrblo.naj
* ue.aporue.lraporue|ikzdarebil.walsugob#ue.aporue.lraporue|ikzdarebil.walsugob
* ue.aporue.lraporue|ikswolzok.naj#ue.aporue.lraporue|ikswolzok.naj
* ue.aporue.lraporue|akswejezrdej.ainodis#ue.aporue.lraporue|akswejezrdej.ainodis
* ue.aporue.lraporue|renbih.ailimeatnaloj#ue.aporue.lraporue|renbih.ailimeatnaloj
* ue.aporue.lraporue|kilzdnah.atazroglam#ue.aporue.lraporue|kilzdnah.atazroglam
* ue.aporue.lraporue|byzrg.jezrdna#ue.aporue.lraporue|byzrg.jezrdna
* ue.aporue.lraporue|kereig.mada#ue.aporue.lraporue|kereig.mada
* ue.aporue.lraporue|ikcenrazc.drazsyr#ue.aporue.lraporue|ikcenrazc.drazsyr
* ue.aporue.lraporue|iksnamyc.zsuedat#ue.aporue.lraporue|iksnamyc.zsuedat

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License