Blackout

Instrukcje dla webmasterów, jak zaciemnić swoją stronę internetową w dniu 23 stycznia.

Instalacja

Do nagłówka strony dodajemy:

<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="http://c3416512.r12.cf0.rackcdn.com/anty_acta_v2.css" />

Jeśli na danej stronie nie ma jQuery to trzeba by je dodać:

<script type="text/javascript"
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js">
</script>

Po załadowaniu jQuery, np. jako ostatni wpis przed końcem body wstawić JS

<script type="text/javascript"
src="http://c3416512.r12.cf0.rackcdn.com/anty_acta_v2.js">
</script>

Źródło: http://antyweb.pl/nie-dla-acta-jutro-protestujemy-kulturalnie-czyli-blackout/STARA WERSJA, NIEAKTUALNE:

Podgląd strony blackout'u: http://telecomix.pl/blackout_demo/

Automatycznie, po stronie klienta w JavaScript:

Wstaw to po tagu body na początku dokumentu:

<script type="text/javascript">/* <![CDATA[ */
d=new Date();if((d.getFullYear()==2012)&&(d.getMonth()==0)&&(d.getDate()==23)){document.write('<div style="z-index: 9999; position: fixed; top:0; left:0; right:0; bottom:0; background: #000; color: #fff; padding: 2em; font-family: \'Helvetica\', \'Verdana\', sans-serif; font-size: 12pt;"><h1>Nie dla ACTA!</h1><p>Jeżeli dokument ACTA zostanie ratyfikowny, ten serwis internetowy może przestać istnieć!</p><p>Dowiedz się więcej na <a href="http://acta.wikidot.com">acta.wikidot.com</a></p><iframe style="width:620px; height:380px; margin-top: 10px;" src="http://www.youtube.com/embed/kZOK-O15li8?rel=0&autohide=0&modestbranding=1&showinfo=0&fs=1&egm=1"></iframe></div>');}
/* ]]> */</script>

Taki sposób jest prosty do ominięcia - wystarczy wyłączyć JavaScript. Podobnie zrobiła angielska Wikipedia w proteście przeciwko SOPA.

Ręcznie, po stronie serwera, bez PHP:

Podmień główny plik strony www (index.html) na następujący:

<!doctype html>
<html><head><title>Serwis internetowy wyłączony.</title><meta charset="utf-8" /></head><body>
<div style="z-index: 9999; position: fixed; top:0; left:0; right:0; bottom:0; background: #000; color: #fff; padding: 2em; font-family: 'Helvetica', 'Verdana', sans-serif; font-size: 12pt;"><h1>Nie dla ACTA!</h1><p>Jeżeli dokument ACTA zostanie ratyfikowny, ten serwis internetowy może przestać istnieć!</p><p>Dowiedz się więcej na <a href="http://acta.wikidot.com">acta.wikidot.com</a></p><iframe style="width:620px; height:380px; margin-top: 10px;" src="http://www.youtube.com/embed/kZOK-O15li8?rel=0&autohide=0&modestbranding=1&showinfo=0&fs=1&egm=1"></iframe></div>
</body></html>

Musisz ręcznie podmienić plik na początku dnia i pod jego koniec.

Automatycznie, po stronie serwera, z PHP:

Zmień nazwę pliku index.php na index.0.php. Następnie utwórz plik index.php o następujące treści:

<?php
if (strftime('%Y-%m-%d')=='2012-01-23') { ?>
<!doctype html>
<html><head><title>Serwis internetowy wyłączony.</title><meta charset="utf-8" /></head><body>
<div style="z-index: 9999; position: fixed; top:0; left:0; right:0; bottom:0; background: #000; color: #fff; padding: 2em; font-family: 'Helvetica', 'Verdana', sans-serif; font-size: 12pt;"><h1>Nie dla ACTA!</h1><p>Jeżeli dokument ACTA zostanie ratyfikowny, ten serwis internetowy może przestać istnieć!</p><p>Dowiedz się więcej na <a href="http://acta.wikidot.com">acta.wikidot.com</a></p><iframe style="width:620px; height:380px; margin-top: 10px;" src="http://www.youtube.com/embed/kZOK-O15li8?rel=0&autohide=0&modestbranding=1&showinfo=0&fs=1&egm=1"></iframe></div>
</body></html>
<?php } else {
include('index.0.php');
}
?>

Ten kod automatycznie wykryje kiedy zaciemniać stronę.

Pozwól użytkownikom ominąć zaciemnienie, przy blokadzie po stronie serwera

Niezależnie czy masz PHP na serwerze, czy nie masz, możesz dodać do kodu link dzięki któremu internauci będą mogli mimo wszystko zobaczyć Twoją witrynę. Aby to osiągnąć przed zamknięciem tagu div dodaj:

<a href="./index.0.php">Kontynuuj</a>

lub index.0.html w atrybucie href jeżeli taki był plik indeksu.

Kod (starej wersji) przygotowany przez 1Tbps Project / Telecomix.pl. Róbcie z nim co chcecie.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License